Transmisja danych

Prime ISP posiada doświadczenie w zakresie budowy oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej.

  • Budowa linii światłowodowych
  • Instalacja oraz konfiguracja radiolinii
  • Instalacja oraz pomiary sieci niskoprądowych
  • Nasi specjaliści posiadają uprawnienia do prac na wysokości

Usługi transmisji danych skierowane są do Firm oraz Instytucji o rozbudowanej strukturze, w których komunikacja między oddziałami odgrywa istotną rolę. Umożliwia ona połączenie lokalnych sieci komputerowych oddziałów poprzez zastosowanie dedykowanych kanałów telekomunikacyjnych.

Oferowane przez Prime ISP usługi transmisji danych pozwalają podnieść efektywność komunikacji w przedsiębiorstwie, co z kolei przekłada się na wyższą konkurencyjność firmy.

Łącza dzierżawione

Istotą usługi jest zestawienie traktu cyfrowego pomiędzy określonymi lokalizacjami na terenie Polski. Głównym medium transmisyjnym dla tego rozwiązania jest sieć światłowodowa, w razie konieczności dysponujemy radioliniami przeznaczonymi do pracy w paśmie licencjonowanym. Transmisja odbywa się w dedykowanych kanałach cyfrowych o stałych, określonych w umowie, parametrach. Możliwe jest zestawienie usługi o przepustowości od 1Mbit/s do 10Gbit/s. Transfer w ramach usługi jest nieograniczony.

Sieci VPN

Sieć VPN (Virtual Private Network) to wirtualna sieć prywatna. Rozwiązanie to jest dedykowane dla połączenia wielu sieci lokalnych(LAN) w jedną sieć rozległą(WAN). Sprawdza się szczególnie dobrze wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba bezpiecznej transmisji danych między lokalizacjami firmy czy też instytucji, a dzierżawa lub budowa własnej infrastruktury nie miałaby ekonomicznego uzasadnienia. Istotą sieci VPN jest optymalne wykorzystanie istniejących zasobów operatorskich sieci szkieletowych, co pozwala osiągnąć korzystną cenę dla Klienta. Ma to szczególne znaczenie przy łączeniu oddziałów, które dzieli większa odległość. Warto mieć na uwadze, że jakości parametrów usługi decydują parametry łącza dostępowego w danej lokalizacji. Dane w sieciach VPN standardowo są odseparowane od publicznej sieci Internet, dzięki czemu wymiana danych zachodzi w sposób w pełni bezpieczny.

•    Efektywne połączenie oddziałów firmy/instytucji
•    Bezpieczeństwo – dane są odseparowane od sieci publicznej
•    Indywidualne dopasowanie rodzaju usługi do potrzeb Klienta
•    Obniżenie kosztów kompleksowej usługi
•    Elastyczność – każda z łączonych lokalizacji może mieć indywidualnie ustalone parametry
•    Możliwość dostarczenia usługi w technologii światłowodowej bądź radiowej
•    Przepustowość w ramach usługi od 1Mbps do 10Gbps
•    Połączenie symetryczne
•    Gwarancja dostępności i przepustowości dla łącz dzierżawionych
•    Brak ograniczeń ilości przesyłanych danych
•    Możliwość zwiększenia przepustowości w trakcie trwania umowy
•    Całodobowy monitoring sieci

Usługa jest skierowana do firm i instytucji, które:
•    Potrzebują niezawodnego połączenia między poszczególnymi oddziałami firmy
•    Potrzebują połączenia wszystkich placówek z centralną siedzibą firmy
•    Regularnie wykonują backupy wszystkich urządzeń, przez co wymagają wysokiej

Zapytaj o szczegóły

Jesteś zainteresowany? Zapytaj o szczegóły naszego przedstawiciela

tel.: +48 510 752 400

E-mail: biuro@primeisp.pl