slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8

PrimeNET

PrimeNET - usługa szybkiego, symetrycznego dostępu do Internetu o gwarantowanych parametrach jakości i przepustowości, dedykowana dla Klientów Biznesowych

 

Infrastruktura

Prime ISP posiada doświadczenie w zakresie budowy oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej.

 

 

  

Bonding

Bonding to technologia umożliwiająca agregację pasma WAN wszystkich łączonych mediów transmisyjnych.

 

 

Wirtualizacja

Według szacunków koszty zarządzania sprzętem i aplikacjami VDI w porównaniu do komputerów PC są niższe od 60 do 70%.  

Dzięki wirtualizacji: