slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8

PrimeNET

PrimeNET - usługa szybkiego, symetrycznego dostępu do Internetu o gwarantowanych parametrach jakości i przepustowości, dedykowana dla Klientów Biznesowych

 

Infrastruktura

Prime ISP posiada doświadczenie w zakresie budowy oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej.

 

 

  

Hotspoty

Hotspot to punkt dostępu, umożliwiający połączenie z Internetem. PrimeISP oferuje budowę i pełną konfigurację usługi.

 

 

Bonding

Bonding to technologia umożliwiająca agregację pasma WAN wszystkich łączonych mediów transmisyjnych.